O petycji

Niniejsza petycja została stworzona celem przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie stanowiska społeczności osób użytkujących elektroniczne inhalatory nikotyny, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Wszystkie pola formularza uzupełnione o adres IP zostaną przekazane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formie niezmienionej. Za wyrażone w formularzu komentarze odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Komentarze są moderowane, oznacza to że wpisy obelżywe, łamiące prawo, etc. nie zostaną opublikowane na stronie. Autor pamiętać jednak musi że komentarz zostanie przesłany do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wszystkimi danymi (w tym z adresem IP). Autorzy petycji rezerwują sobie prawo do usuwania komentarzy noszących znamiona spamu (dokonywanych masowo z wykorzystaniem mechanizmów ukrywających adres IP autora).

Zbiór danych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie danych osobowych został wyłączony z obowiązku zgłoszenia go generalnemu inspektorowi danych osobowych. Zbiór w formie elektronicznej zostanie całkowicie usunięty 6 miesięcy od dnia nadania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formie wydruku komputerowego.